Ordförande

Bo Leander

E-post: leander5@telia.com

Telefon: 072-515 13 15

Bo är civilingenjör V och han har arbetats som miljökonsult på Sweco.
Han är även vice ordförande i STSMs AU och har bland annat en långvarig bakgrund i SIK och dess styrelse, som ordförande 1996-98.
 

Vice ordförande

Thomas Lund

E-post: thomas@hasting.se

Telefon:  0708-100506

Thomas är skeppsmäklare och startade egen verksamhet Hasting Agency AB som idag är Malmös ledande hamnagent.

Tidigare har han varit aktiv som sekreterare i Stödföreningen för sjöfartsmuseet och är efter sammanslagningen 2:e vice ordförande i nya Stödföreningen samt även ledamot i föreningens arbetsutskott - AU

Ledamot

Ann-Lis Palmqvist

E-post: annlispalmqvist@telia.com

Telefon: 070-2949789

Ann-Lis är privattandläkare och har dessutom varit verksam på Tandvårdshögskolan som universitetsadjunkt i många år.

Ann-Lis har ett ett förflutet som president i Malmö Rotary klubb 2007,därefter som ansvarig för  samhälls- och internationell tjänst.(lokala och globala projekt).

Är idag vise ordförande i Malmö Damsällskap.

Ledamot

Göran Korch

E-post: goran.korch@telia.com 

Telefon: 0708-908491

Göran har arbetat som konsult inom ledarutveckling och chefsrekrytering och har före sin civila karriär varit yrkesofficer i det svenska ubåtsvapnet.

Han är ordförande i föreningens arbetsutskott - AU

Göran är även ordförande i ubåtsklubben U 3 och Fartygschef i den vetranbesättning som är mönstrad på museiubåten U3 vid Malmö Museer .

Ledamot

Susanne Åkesson

E-post: susanne@hasting.se

Telefon: 0708-105593

Susanne är skeppsmäklare och driver tillsammans med Thomas Lund, Hasting Agency AB samt Hasting Schultz Shipping AB.
Susanne har även suttit 6 år i Sveriges Skeppsmäklare förening styrelse och sitter även som suppleant i Sjöfartsföreningen i Malmö.

                               Ledamot

                                         Pehr Andersson

                                         E-post: 

                                         Telefon: 


 

                               Ledamot

                                         Anders Reisnert

                                         E-post: 

                                         Telefon: 


 

Ledamot
Johnny Nilsson
E-post: dukaten19@telia.com
Telefon: 0736-444316

Johnny är elektroingenjör med kunskap inom instrument-, styr- och reglerteknik. Arbetar med teknisk support på Domino Print and Apply AB i Malmö som utvecklar och tillverkar industriella märksystem för automatisk utskrift och applicering av etiketter, med försäljningskontor i Linköping. Ett företag i Domino Printing Science PLC gruppen med japanska Brothers som huvudägare. Ledamot i Sjöfartsföreningens styrelse.

Ledamot

Håkan Rylander

E-post: hakan.rylander@outlook.com

Telefon: +46 706 801 801

Håkan är civilingenjör V och sedan 1996 VD på Sysav. Har verkat inom avfallsbranschen sedan 1972, bl a som VD för  Avfall Sverige, som VD för GRAAB i Göteborg. President i världsorganisationen International Solid Waste Organisation/ISWA 1996-98. President i Malmö Rotaryklubb 1990-1991. Ordförande i SIK 2005-2006. Håkan är ledamot i föreningens arbetsutskott - AU

Ledamot

Lennart Thörnqvist

E-post: lth@energy.lth.se

Telefon: 0702-488497

Lennart är professor emeritus i energihushållning vid Lunds universitet. Han har varit ordförande i Skånska Ingenjörsklubben. Han är ledamot av styrelsen för Universitetshistoriska Sällskapet i Lund.

 

Sekreterare

Anita Reslow

E-post: aireslow@telia.com

Telefon: 0709-460404

Anita, som är pensionär, har under sitt yrkesamma liv arbetat som administratör
på Sweco i Malmö.

Hon är sekreterare i föreningen, vid sidan av sin uppgift som ansvarig för
Skånska Ingenjörsklubbens kansli.

Kontakta styrelsen