Ordförande

Bo Leander

E-post: leander5@telia.com

Telefon: 072-515 13 15

Bo är civilingenjör V och han har arbetats som miljökonsult på Sweco.
Han är även vice ordförande i STSMs AU och har bland annat en långvarig bakgrund i SIK och dess styrelse, som ordförande 1996-98.
 

Vice ordförande

Thomas Lund

E-post: thomas@hasting.se

Telefon:  0708-100506

Thomas är skeppsmäklare och startade egen verksamhet Hasting Agency AB som idag är Malmös ledande hamnagent.

Tidigare har han varit aktiv som sekreterare i Stödföreningen för sjöfartsmuseet och är efter sammanslagningen 2:e vice ordförande i nya Stödföreningen samt även ledamot i föreningens arbetsutskott - AU

Ledamot
Ann Hägglund
E-post: hagglund@telia.com
Telefon: 0709-41 83 80
Ann arbetar på Star Cruises AB i Malmö och rekryterar befäl till rederiets kryssningsfartyg i Asien. Moderbolaget Genting Hong Kong har förutom kryssningstrafik även varvsverksamhet i Tyskland och en omfattande casinoverksamhet m.m. Har tidigare arbetat inom rederinäringen i Malmö på Limhamn-Dragörlinjen, Flygbåtarna och Finnlines med huvudsaklig inriktning                                               på personal, löner och HR. Är Sekreterare och ledamot i Sjöfartsföreningen      

Ledamot
Johnny Nilsson
E-post: dukaten19@telia.com
Telefon: 0736-444316

Johnny är elektroingenjör med kunskap inom instrument-, styr- och reglerteknik. Arbetar med teknisk support på Domino Print and Apply AB i Malmö som utvecklar och tillverkar industriella märksystem för automatisk utskrift och applicering av etiketter, med försäljningskontor i Linköping. Ett företag i Domino Printing Science PLC gruppen med japanska Brothers som huvudägare. Ledamot i Sjöfartsföreningens styrelse.

Ledamot

Ann-Lis Palmqvist

E-post: annlispalmqvist@telia.com

Telefon: 070-2949789

Ann-Lis är privattandläkare och har dessutom varit verksam på Tandvårdshögskolan som universitetsadjunkt i många år.

Ann-Lis har ett ett förflutet som president i Malmö Rotary klubb 2007,därefter som ansvarig för  samhälls- och internationell tjänst.(lokala och globala projekt).

Är idag vise ordförande i Malmö Damsällskap.

Ledamot

Göran Korch

E-post: goran.korch@telia.com 

Telefon: 0708-908491

Göran har arbetat som konsult inom ledarutveckling och chefsrekrytering och har före sin civila karriär varit yrkesofficer i det svenska ubåtsvapnet.

Han är ordförande i föreningens arbetsutskott - AU

Göran är även ordförande i ubåtsklubben U 3 och Fartygschef i den vetranbesättning som är mönstrad på museiubåten U3 vid Malmö Museer .

Ledamot
Pehr Andersson

E-post: pehr.andersson@malmo.se

Telefon: 040-34 10 00

Jobbar idag som senior rådgivare på Malmö stad och Stadshus AB. Tidigare Näringslivsdirektör i staden.
Sitter i ett antal styrelser Ordförande i Malmö Börssällskap, Minc AB, Media Evolution, Öresundsinstituttet med flera.

 Ledamot

 Anders Reisnert

 E-post: anders.reisnert@gmail.com

 Telefon: +46705447439

Anders är före detta Stadsantikvarie och har varit chef Kulturarvsenheten vid Malmö Museer. Under den senare sorterar alla museets föremål, inklusive teknik-och sjöfartssamlingarna. Idag är Anders egen företagare. 

Ledamot

Sven Eriksson

E-post: se.one.de@gmail.com

Telefon: 0709-88 83 85

Sven är Teknologie Dr vid institutionen för  Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner på LTH. Har varit verksam inom svenska och internationella koncerner som Kockums, Perstorp, Autoliv, United Parts och Lear Corporation. De senaste 15 åren av min yrkesverksamhet var jag stationerad utomlands i bl. a. Tyskland, Frankrike, Italien, Kina och Malaysia. Är styrelsemedlem i SIK och                                            fn 2021-2022 president i Rotary Triangeln.

Sekreterare

Anita Reslow

E-post: aireslow@telia.com

Telefon: 0709-460404

Anita, som är pensionär, har under sitt yrkesamma liv arbetat som administratör
på Sweco i Malmö.

Hon är sekreterare i föreningen, vid sidan av sin uppgift som ansvarig för
Skånska Ingenjörsklubbens kansli.

Kontakta styrelsen