• Startsida

Lär av historien för framtiden!

Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö ger dig en fantastisk bild av hur teknik och sjöfart utvecklats över århundraden.

Där finns otaliga föremål från alla tidsåldrar.

Att besöka museet är att resa i tiden och med hjälp av föremålen och pedagogisk vägledning genom skyltar och guider förstå hur vi kommit till var vi står idag.

Det är en förståelse som kan hjälpa oss att skapa en framgångsrik och hållbar framtid!

 

Foto: © Vladimira Tabáková / Malmö Museer

Aktuellt

STSM avvaktar tills vidare med alla aktiviteter.
På grund av myndigheternas rekommendation att undvika möten till följd av coronaviruset, genomförs inga aktiviteter, möten etc.
Vi återkommer med info när vi kan återuppta verksamheten.

Mot samma bakgrund har årsmötet 2020 inte kunnat genomföras, varför styrelsen hos medlemmarna har förankrat att dess mandatperiod förlängs med ett år fram till 2021 års årsmöte. 

Vi ser fram mot att återuppta verksamheten så snart pandemiläget så medger.

Vi vill också påminna om att inbetalda medlemsavgifter utgör ett viktigt bidrag till föreningens stöd av Teknik och Sjöfartsmuseet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nya utställningar pågår  just nu i Sjöfartsmuseet. Följ denna länk: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Utstallningar/Aktuella-utstallningar/Havets-kvinnor-och-man.html 

Berätta gärna om vår hemsida och vår förening för vänner och bekanta som kan vara intresserade!

Bli medlem du också!

Läs mer

Välkommen till STSM - Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö

Stödföreningen för Teknik och Sjöfart på Malmö Museer - STSM, verkar för att på olika sätt bidra till att museets avdelningar för teknik och sjöfart vidareutvecklas...

...i samspel med samhällsutvecklingen och dig som besökare.

 

Du frågar dig vad du kan få ut av ett medlemskap - vilken medlemsnytta erbjuder STSM?

 

Här några exempel:

- Fritt inträde till Malmö Museer                                      

- Inbjudan till spännande studiebesök,                                                                          

  föredrag och aktiviteter

- Ett nätverk och en inspirerande mötesplats

 

Välkommen att bli medlem!                                                                                  

 

 

 

Tekniken och Sjöfartens hus


Klicka här för karta

 

Foto: © Andreas Rasmusson / Malmö Museer