Historik

Stödföreningen för Teknik och Sjöfart på Malmö Museer bildades 2012 genom en fusion av Tekniska museiföreningen och Stödföreningen för Malmö Sjöfartsmuseum.

Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö har en historia som går långt tillbaka i tiden.

Föreningen bygger på en sammanslagning 2012 av två stödföreningar, Tekniska Museiföreningen och Stödföreningen för Sjöfartsmuseet i Malmö. Båda med en strävan att via Malmö Museer stödja fortbildning inom teknik och sjöfart.

Dessa båda föreningar har en historia som för Tekniska Museiföreningen går tillbaka till 1887 då Skånska ingenjörsklubben bildades och Stödföreningen för Sjöfartsmuseet i Malmö har sitt ursprung i Malmö Sjöfartsförening som bildades 1893. De båda stödföreningarna som sådana, bildades under 1960-talet i samband med uppförandet av den byggnad som idag kallas Tekniken och Sjöfartens hus.

Då många frågor inom teknik och sjöfart har olika gemensamma nämnare och då en större aktör kan åstadkomma snabbare och bättre resultat än två mindre beslöts att slå samman föreningarna under namnet Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö.

 

Klicka här för att läsa en utförligare berättelse om föreningens historia

 

Foto: © Andreas Nilsson / Malmö Museer