• Länkar

Intressanta länkar

Här några länkar som vi hoppas du får glädje och nytta av:

 

Malmö Museer - Utställningar

http://malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Utstallningar.html

 

Ubåten U 3

http://malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Utstallningar/Basutstallningar/Ubaten-U3.html

 

Skånska Ingenjörsklubben

http://www.ingenjorsklubben.m.se/

 

Sjöfartsföreningen i Malmö

http://www.sjofartsforeningenimalmo.se/

 

Klubb Maritim Malmö

www.km-malmo.se

 

Malmö Museers nya databas för sökning i deras samlingar

http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/