Årsmöte 2021

STSM Årsmöte 2021 genomfördes den 12 oktober.
Då det under verksamhetsåret 2020 inte förkommit någon operativ verksamhet och inget årsmöte, på grund av konsekvenserna av Covid 19 -pandemin, omfattade verksamhetsrapport, revisionsberättelse och av mötet beviljad ansvarsfrihet verksamhetsåren 2019 och 2020.

Planerat föredrag "Stadens förändring - Från industristad till dagens Malmö", av tidigare Stadsdirektör Inger Nilsson, blev dessvärre inställt på grund av sjukdom. 
Föredraget kommer att planeras till ny tidpunkt.