Årsmöte 2019

STSM Årsmöte 2019 genomfördes den 11 april, följt av ett föredrag om FourSea, färjerederiet som trafikerar linjen Helsingbog-Helsingör. Jens Ole Hansen, vice VD för FourSea, berättade om resan från dieseldrift till eldrift och de lärdommar, erfarenheter och utmaningar man mött under vägen