Besök vid Marint Kunskapscenter i Malmö, genomfördes den 23 oktober.
Marint Kunskapscenter är sedan 2016 upphandlade för att driva och utveckla den marinpedagogiska verksamheten i Malmö stad och står för verksamheten och driften i det nya centret.
Ciseron var Mikael Palmgren, verksamhetsledare vid centret.
Mikael gav oss många nya och nyttiga lärdomar kring vatten och hav på både nära och långt håll.
Exempelvis att havet är jordens största "lunga" och inte de gröna landmassorna!

STSM Årsmöte 2018 genomfördes den 4 juni, följt av ett föredrag om ISWA-projektet: Prevent Marine Plastic Litter – Now. om nedskäpning av våra hav.
Föredraget presenterades av Gunilla Carlsson, kommunikationschef på Sysav.