Omöjlig ubåt – Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet

Föredrag den 28 november

Vi mötte Kommendören av 1. Graden Nils-Ove Jansson som gavoss en bild av hur ubåtskränkningarna som ägt rum i våra vatten, kan ses som en komponent i det säkerhetspolitiska scenario som rådde under 1980-talet. Dessutom fick vi en jämförelse med dagens kränkningar och säkerhetspolitiska situation, samt en redogörelse för den sovjetiska operationsplanen RYAN som det inte tidigare har kommit ut så mycket information om.

Vi kan med glädje notera att vi hade "fullt hus", Hörsalen var fylld till sista sittplats (inklusive extra stolar) och att många klubbar inom Maritima alliansen var representerade. Ämnet är fortfarande aktuellt och mycket intressant.

Klicka här för att läsa hela inbjudan!

Ubåtsklubben U3 i samverkan med SAAB Kockums inbjöd till detta arrangemang inom Maritima alliansen

”Apple or Pear”

IT-konsulten Hans Grahn med erfarenheter av både Iphone och Androidtelefoner samt Apple och PC-datorer, hjälpte oss att förstå skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar.
Apples Iphone hör till de dyraste mobiltelefonerna. Har Iphone stora tekniska fördelar eller köper man den för att vara ”inne” bland vänner och bekanta? Globala marknadsandelen 2016 var för Apple IOS 12,1% och Android 87,5%. I Sverige uppskattas förhållandet vara 50/50. På datorsidan råder inte samma förhållande. PC-datorer är klart marknadsledande i Sverige. Varför dessa enorma skillnader? Få Apple-ägare säger något negativt om produkten. Beror det på ”Pavarottisyndromet” som radio- och TV-profilen Kalle Lind tror?

 Skånska Ingenjörsklubben inbjöd till detta arrangemang inom Maritima alliansen

”Digitalisering är framtiden”.
Är vi tillräckligt innovativa för att överleva i vår tids utmanande och alltmer digitala miljö?
Situationen rymmer både hot och möjligheter. 

 
Föreläsning av Björn Åkerman, Management Partners, den 20 september.
En kort resumé av nuläget och prognos för framtiden.
Björn Åkerman är civilingenjör och har varit engagerad i IT och datoriserad styrning sedan 1970-talet.
Idag hjälper han företag med deras strategiska tänkande och innovativa kultur.

Skånska Ingenjörsklubben inbjöd till detta arrangemang inom Maritima alliansen

STSM årsmöte
Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet genomförde sitt årsmöte tisdagen den 30 maj.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterade sig Landshövding Anneli Hulthén, föreningens nya ordförande och berättade om hur hon ser på sitt ämbete.
Därefter fick vi en orientering av Malmö museers framtidsvisioner av Katarina Carlsson, museichef samt Mimmi Tegnér vid Science Center, under rubriken "Museets framtid under tak"
Som avslutning avnjöts en läcker landgång i trevlig samvaro.
.

MMBK - Malmö Modellbåtklubb

 Malmö Modell Båt Klubb´s genomförde uppvisningskörning i Kanalen (Malmö) invid fiskehoddorna lördagen den1 juli klockan 10.00 till 13.00, i samarbete med Tekniska museet.