Studiebesök på nya Motorlaboratoriet vid LTH - Lunds tekniska Högskola
Genomfördes den 12 november

Presentation av  Projekt A 26 - Nästa generation svenska ubåtar
Den 3 november bjöd Ubåtsklubben U3 in föreningarna ingående i "Maritima Alliansen, till information om Näst svenka ubåtstyp.
Presentationen gavs av Fredrik Hellström, FMV - Försvarets Materielverk, som är beställare av ubåtarna¨i serien.

Föreningens årsmöte
Den 8 juni genomfördes STSM årsmöte*
Efter Årsmötet gav  Lars Rönnquist, marknadschef vid SAAB Kockum, en orientering om företagets utveckling och verksamhet inom olika försvarsgrenar.
Efter föredraget umgicks kvällens åhörare under intagande av läcker landgång.

* Kopia av årsmötesprotokollet kan fås via kansliet.
 

loading...