Föredrag och mingel - Information om SAAB Kockums AB, 26 november
Ann-Cristin Adolfsson, VD för det nybildade SAAB Kockums AB, gav oss spännande information och om företagets framtida inriktning.
Till detta arrangemang var även övriga klubbar i "Marina alliansen inbjudna.
Efter föredraget vidtog mingel och intag av snittar, kaffe och kaka.
Detta arrangemang samlade 114 deltagare vilket är all time high!

loading...

Besök i Malmö Museers magasin M 2 i Frihamnen 16 september
’’Återigen gavs medlemmarna i STSM möjligheten att få besöka Malmö Museers central lager i Malmö Frihamn magasin M2. Mötet inleddes med kaffe och kaka samt information av Yvonne Magnusson som är ansvarig för verksamheten i M2 samt av vår kontaktperson intendent/Marinarkeolog Jan Öijeberg.  Därefter fick medlemmarna vara med om en guidad rundtur i olika valda delar av det enorma magasinet  som rymmer totalt 24.000 kvm varav Muséet idag utnyttjar ca 19.000 kvm för sina föremål. På allmän begäran fick vi även denna gången beskåda det stora ångloket som med millimeter precision står parkerat i M2 i avvaktan på vidare äventyr. Efter en nästan två timmar lång rundvandring tackades Jan och  Yvonne för en mycket intressant eftermiddag. ’’

loading...

Invigning av Science Center 26 juni
Under Malmö Muséers event Kunskapskalaset 26-28 juni invigdes Science Center som är en slags certifiering inom EU för olika kunskaps- och lärandeinstitutioner som uppfyller ett antal uppställda kriterier. STSM har stöttat Science Center genom att finansiera 20 läsplattor som används i den pedagogiska verksamheten.
Läs mer och se fler bilder via länken: https://sciencecentermalmo.wordpress.com/category/kunskapskalaset/

Foto: Bo Leander

loading...

Föreningens årsmöte
Den 19 maj genomfördes STSM årsmöte*
Efter Årsmötet presenterade Birgitta Petrén, enhetschef för pedagogerna på Malmö Museer och
Sussane Beckman, utställningsproducent på Malmö Museer sina verksamheter där föreningen lämnat ekonomiskt stöd under 2013. Föreningen har lämnat bidrag till inköp av 20 läsplattor för den pedagogiska verksamheten och till maskineriet som gör att båten Våga i utställningen Kustland kan röra sig naturtroget.
Kvällen avslutades med gemytligt samkväm under intagande av läcker landgång.

* Kopia av årsmötesprotokollet kan fås via kansliet.Kustland - ny basutställning invigd 7 januari
Kvällen tisdagen den 7 januari 2014 invigdes Malmö muséers nya basutställning Kustland i Tekniken och Sjöfartens hus.
Alla medlemmar i vår förening var inbjudna till detta högtidliga arrangemang och många från när och fjärran syntes i vimlet.
Museichef Göran Larsson hälsade välkomna och Landshövding Margareta Pålsson pekade på att den nya utställningen kommer att kunna förmedla kunskap och nyfikenhet kring dåtid och nutid när det gäller Skånes långa kust.
Efter att bandet klippts bjöds medlemmarna in till mingel med dryck och tilltugg, samt möjlighet att titta bå Kustland och övriga utställningar.

En av de utställda fartygsmodellerna, bilfartyget AIDA, är en deposition från rederiet Wallenius Wilhelmsen
Här följer berättelsen om hur modellen hamnade på utställningen :
- Fredagen den 20 september 2013 var STSM´s AU grupp bestående av Göran Korch, Bo Leander och Thomas inbjudna till  Teknik och Sjöfartsmuseet för att få ta del av utformningen och planeringen av den nya utställningen Kustland som skulle ersätta den något föråldrade utställningen skånska hamnar.
En modell av utställningen presenterades av Susanne Beckmann som är intendent på Utställningsenheten.
Vid mötet framlades önskemål att få kunna visa en modell av ett av de större bilfartyg som regelbundet anlöper Malmö Hamn med bilar från Japan skulle vara representativt för Malmö som idag är en av Europas viktiga knutpunkter för hantering av nya bilar.

- AU kontaktade STSM styrelseledamot Göran Lindström som i många år arbetat sjöpersonal ansvarig på Wallenius rederiet i Stockholm som i sin tur kontaktade högsta verkställande ledningen i rederiet. Efter många turer kom ett löfte om att ordna fram en modell av bilfartyget Aida byggt på Daewoo varvet i Sydkorea 2006. Fartyget är 199 meter långt, 32 meter brett och med en kapacitet att kunna transportera 6.700 bilar.  
Den 21 november körde Göran Lindström och Thomas Lund upp till Wallenius Lines i Stockholm och kunde hämta hem modellen till Malmö och säkert leverera den till Museet den 22 november.  

Att också notera:
Till den rörliga fiskebåt (se bild nedan)som genom en sofistikerad konstruktion ger sina passagerare en realistisk upplevelse av hur det är att vistas på havet har vår förening lämnat ett ansenligt ekonomiskt stöd.