Stirlingmaskineriet - gammal teknik i modern tappning, 26 november
Tisdagen den 26 november fick vi en initierad och underhållande presentation av Stirlingtekniken igår och idag av Håkan Arvidsson vid Thyssen Krupp Marine Systems AB. Det handlade om allt från vedeldade till soldrivna tillämpningar nationellt och internationellt.
Efter föredraget samkväm med landgång


Gunhild och Kalle döpta 28 september

Lördagen den 28 september döptes Museets två historiska fiskebåtar till Gunhild respektive Kalle, av vår vice ordförande Bo Leander.
Båtarnas användning till "sjöss" ingår i den pedagogiska verksamheten.

Visning och information om Malmö Museers pedagogverksamhet den 18 juni

Denna soliga försommardag samlades ett 15-tal STSM-medlemmar på Tekniken och Sjöfartens hus för att få en inblick i den pedagogiska verksamheten vid Malmö Museer.

Museichefen Göran Larsson hälsade oss välkomna och berättade bland annat att Malmö Museer i dagarna blivit ett av landets Science Center, medlem i ett informations- och marknadsföringsprojekt inom EU.
Malmö Museer verkar inom profilområdet pedagogik och lärande, där teknik och naturvetenskap är ett stort område, eftersom Malmö Museer är regionens enda kompletta tekniska museum. Kulturen i Lund och Regionmuseet i Kristianstad är nära samarbetspartners som är specialiserade på andra områden än teknik.. Därutöver sker samarbete med både offentlig förvaltning, näringsliv och ideella organisationer såsom exempelvis STSM.

Sedan tog Birgitta Petrén och några av hennes 18 pedagoger hand om oss genom att ge oss en engagerande presentation av hur de arbetar med barn och ungdomar för att skapa intresse för teknik, historia, och naturvetenskap och hur dessa områden hänger ihop. Det handlar om Sveriges största museirelaterade pedagogiska enhet. Målgruppen är alla medborgare. Den största besökskategorin är dock barn och ungdomar. Museet hade 330 000 besökare under 2012!

Exempel på några olika satsningar för att skapa engagemang och lärande hos barn och ungdomar är Upptäckarklubben med fokus på naturvetenskap och teknik för barn upp till 12 år, Hållbarhetsklubben som är inriktad på hållbar utveckling. Därutöver utbildas gymnasieguider (elever på gymnasiet) som utbildas till att lotsa jämnåriga till nya kunskaper inom naturvetenskap och teknik.
Vi fick lära oss ett nytt begrepp - biomimik, vilket innebär att kopiera naturens former och/eller funktioner i tekniska lösningar. Exempel på det är ubåten kontra gäddan när det exempelvis gäller strömlinjeform och reglering av viktlöshet i vatten.

Den pedagogiska verksamheten baseras i så stor utsträckning som möjligt på att förmedla historia/fakta varvat med dialog och praktiska tillämpningar i form av olika experiment, fiskafänge i historiska båtar mm. Ca 80 praktiska programaktiviteter kan erbjudas de olika målgrupperna.

Andra delen av programmet innebar att vi fick prova på ett antal experiment på Idéplaneten följt av en guidning på utställningen Framtidens fordon.

Vi tackar Malmö Museers ledning och pedagoger för en lustfylld och lärorik eftermiddag!

Foto: © Göran Korch STSM

STSM årsmöte den 3 Juni

Årsmötet samlade ett 30-tal deltagare och leddes av vår ordförande, Landshövding Margareta Pålsson, som därefter presenterade sig själv och sin syn på samhällets och föräldrars utmaningar när det gäller att ge våra ungdomar goda förutsättningar att vilja engagera sig i sin utbildning och sin framtid. Margareta Pålsson gav oss även några glimtar av hur hon så här långt upplevt sitt uppdrag som Landshövding.
Därefter fick vi av Stadsantikvarie Anders Reisnert höra historien bakom de olika flygplan som finns utställda på museet.
Kvällen avslutades med ”hygge” över en landgång
Vill du läsa protokollet är du välkommen att kontakta kansliet.

Foto: ©  Göran Korch STSM

 
Studiebesök på ångisbrytaren Bore genomfördes den 14 maj


25 vetgiriga och sjöfartsintresserade medlemmar mötte upp denna soliga och något svala våreftermiddag. Vi blev guidade med inlevelse av ett antal volontärer med förflutet inom sjöfart, skeppsbyggnad och maritimt intresse. S/S "BORE" byggd vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö år 1894 är världens äldsta fungerade ångisbrytare. Fartyget ligger vid Hjälmarekajen i Inre hamnen i Malmö men kommer inom kort att flytta till kajen i anslutning till gamla svävarterminalen.

 

Mer information om SS Bore finner du genom att klicka här

Här nedanför finner du några bilder från Bores utsida, insida och maskinrum. Notera unionsflaggan i aktern.

 

Foto: © Lasse Ydhag/ Klubb Maritim och Göran Korch STSM

 

 Stort tack till Hasting Agency AB som sponsrade arrangemanget!