Covid -19
På grund av Covid -19 och de restriktioner och rekommendationer som utfärdats av myndigheterna har ingen utåtriktad verksamhet bedrivits i föreningens regi under 2020